Орон нутагт

Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын "Нээлттэй Төлөөлөгч" клубээс санаачилан орон нутгийн хэмжээнд цас их унаж малын бэлчээр хомсдож, хүндрэлтэй болсонтой холбогдуулан малчдад туслах... | унших..

4 цаг 45 минут -ийн өмнө

Дархан-Уул аймгийн Ус цаг уур, Орчны шинжилгээний төвийн энэ оны нэгдүгээр сарын 26-ны мэдээгээр тус аймгийн нийт нутгаар цас нягтарч хатууран дундаж өндөр нь 14-24 см,... | унших..

4 цаг 52 минут -ийн өмнө

Дархан-Уул aймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаанаар тус аймгийн хэмжээнд 2015 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаарыг тогтоож, нийт 488 га талбайгаас хэрэглээний болон... | унших..

5 цаг 2 минут -ийн өмнө

Дархан-Уул аймгийн Дархан-Ус суваг Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газраас Дархан хотын орон сууцны айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлж байгаа цэвэр ус, татан зайлуулж байгаа... | унших..

5 цаг 7 минут -ийн өмнө

Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний Танхимаар хэлэлцэж, иргэд олон нийтийн саналыг тусгасан аймгийн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролыг 2015-2020 онд хөгжүүлэх стратеги... | унших..

1 өдөр 7 цаг -ийн өмнө

Дархан-Уул аймгийн Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн газар нь оны дараа бүтцийн өөрчлөлтөд орж Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар болж өөрчлөгдөн ажиллаж байна.

Эднийх аймгийн... | унших..

1 өдөр 7 цаг -ийн өмнө

Дархан-Уул аймгийн Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтсийн даргын батлагдсан удирдамжийн дагуу тус аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж... | унших..

1 өдөр 7 цаг -ийн өмнө

Дарханы Дулааны цахилгаан станцын хамт олон энэ жил тэмдэглэх түүхт 50 жилийн ойгоо угтаж цех, хэсэг, нэгжүүдээ сурталчлах сурталчилгааны тус бүр 14 хоногийн аян зарлаад... | унших..

1 өдөр 7 цаг -ийн өмнө

Хуудаснууд